HOMEX ALL IN ONE DESINFECTANT SPRAY

Ref: HOMEX ALL IN ONE DESINFECTANT SPRAY

HOMEX ALL IN ONE DESINFECTANT SPRAY
 • 70% alcoholische spray doodt micro-organismen op de huid en oppervlakten
 • Sterk ontsmettende oplossing.
 • Onmiddellijke werking, zeer doeltreffend tegen bacteriën en virussen.

Gebruiksaanwijzing

Te gebruiken bij routinematige decontaminatie van de handen of oppervlakten.

Voor een optimaal resultaat de handen en polsen met een kleine hoeveelheid gel goed inwrijven en even laten drogen.

Niet afspoelen.

Wettelijk gebruiksvoorschrift:

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. Bacteriesporen en mycobacteriën) en gisten voor handdesinfectie. De dosering en inwerktijd zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing moeten worden aangehouden. Het middel is bestemd voor niet-professioneel gebruik.

Gevarenaanduiding:

 • Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.
 • In goed gesloten verpakking bewaren.
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Direct een arts raadplegen.

Shipping and handling

Orders are processed Monday to Friday (excluding holidays). We aim to process orders within 48 hours of receipt. All orders submitted over the weekend will be processed the next business day, which is usually Monday. If we encounter any problems with your shipment, you will be notified via phone or email.

Standard delivery

Standard delivery is the most economical option for our customers. Most orders are delivered within 2-5 business days after they ship from the warehouse. Standard shipping uses a mix of services and carriers and is not a guaranteed service. Rural area deliveries may take additional business days. Wooddy Packaging do make every attempt to deliver your items within the specified time, however we are not responsible for any failure to deliver within that time. 
More information you can see here: Delivery

SPECS
 • €8.00
 • without VAT
 • 3 or more €7.20
 • 6 or more €6.90
 • 10 or more €6.30
 • 24 or more €5.80